Altijd moe? Alles over CVS of chronische vermoeidheid

Vermoeidheid is een probleem waar veel mensen mee kampen.

De oorzaak hiervan ligt vaak in een slaaptekort, een slaapprobleem zoals narcolepsie of insomnie, een verouderde matras of een foutieve slaaphouding.

Toch zijn er ook bepaalde gevallen waarbij u last hebt van uitzonderlijke vermoeidheid zonder dat er een eenduidige oorzaak bekend is. Denk bijvoorbeeld maar aan CVS of het chronische vermoeidheidssyndroom, een aandoening waarbij uw vermoeidheid al langer dan zes maanden aanhoudt en zelfs zo extreem is dat deze een aanzienlijke impact heeft op uw werk en uw dagelijkse leven.

Wat is chronische vermoeidheid of CVS?

Chronische vermoeidheid of kortweg CVS, is een chronische aandoening, waar tot op vandaag nog maar weinig over bekend is.

Zowel over de oorzaak, de diagnose als de behandeling bestaan nog veel onduidelijkheden.

Over het algemeen wordt CVS beschreven als een geheel van kenmerken die een langdurige, overweldigende vermoeidheid met zich meebrengen, en dat vanaf het ontwaken totdat u terug gaat slapen.

Daarnaast ervaart u nooit het gevoel van uitgeslapen te zijn en kan u hierdoor nauwelijks tot niet functioneren doorheen de dag.

Wat intussen echter wel bekend is over het chronische vermoeidheidssyndroom, is dat deze jaar na jaar onder de bevolking blijft toenemen en dat deze doorgaans bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar voorkomt. Verder zijn er ook verschillende bronnen die aangeven dat chronische vermoeidheid vaker voorkomt bij mensen met fibromyalgie en mensen die hooggevoelig zijn.

De diagnose van CVS

De diagnose van CVS of chronische vermoeidheid kan alleen maar gesteld worden wanneer u last heeft van een langdurige, niet te verklaren vermoeidheid die al langer dan zes maanden aanwezig is.

Daarnaast moeten tenminste nog vier van onderstaande symptomen aanwezig zijn om de diagnose van chronische vermoeidheid te kunnen stellen:

 • een concentratieprobleem of een probleem met het kortetermijngeheugen;
 • complicaties met de lymfeklieren;
 • een onderbroken slaap;
 • keelpijn en hoesten;
 • regelmatige gewrichtspijnen;
 • een vorm van hoofdpijn, die langdurig aanhoudt;
 • een aanhoudend gevoel van ziekte en vermoeidheid die langer dan 24 uur duurt, nadat u aan beweging heeft gedaan.

Chronische vermoeidheid wordt trouwens enkel en alleen bevestigd wanneer u na verschillende onderzoeken kan aantonen dat u geen andere complicaties of aandoeningen heeft.

Tips om om te gaan met chronische vermoeidheid

Heeft u via uw arts de diagnose ontvangen dat u chronische vermoeidheid heeft?

Dan is het van groot belang om uw huidige levensstijl drastisch aan te passen, ook al lijkt dit niet meteen zo vanzelfsprekend.

Hieronder alvast enkele tips die u kunnen helpen om te leren omgaan met uw chronische vermoeidheid:

 • Ga op zoek naar een nieuw evenwicht dat rekening houdt met uw beperkingen.
 • Rust voldoende uit, maar probeer alsnog te blijven bewegen binnen uw mogelijkheden en in overleg met uw dokter.
 • Luister op tijd naar de signalen die u van uw lichaam ontvangt.
 • Aanvaard dat u niet alles onder controle heeft.
 • Leer u ondanks de klachten en de pijn, te focussen op de dingen die nog wel kunnen.
 • Laat u niet door anderen onder druk zetten.
 • Geef aan wanneer een gesprek of activiteit niet (meer) gaat.

Naast bovenstaande tips kan u, in samenspraak met uw arts, er ook voor kiezen om cognitieve gedragstherapie op te starten.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van verschillende behandelingen, waarbij de therapeut zich richt op het verbeteren van de slaap door middel van cognitieve therapie, ontspanningstechnieken en gedragstherapeutische technieken zoals slaapbeperking en stimuluscontrole.