Equilli testimonials met foto

We krijgen vaak de vraag of dat nu echt een verschil maakt, slapen op een matras op maat. Wij durven hier volmondig ja op zeggen!

Niet alleen omdat we dit wetenschappelijk onderzocht hebben, maar ook omdat onze klanten dit zo ervaren. Al onze klanten krijgen namelijk een vragenlijst toegestuurd wanneer ze ongeveer een maand op hun matras slapen.

Hierin krijgen ze de mogelijkheid om hun bevindingen op vlak van slaapkwaliteit en de evolutie van eventuele nek, schouder- of rugklachten aan ons kenbaar te maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten.

De slaapkwaliteit op een matras op maat

Gerapporteerde slaapkwaliteit Equilli matras

Slaapkwaliteit is een subjectieve score van 1 tot 10 die aangeeft in welke mate u zelf vindt of u goed hebt geslapen.

1 komt overeen met “extreem slecht” en 10 komt overeen met “extreem goed”. Het is een score die vaak wordt gebruikt in slaaponderzoek naast andere objectieve parameters.

De score is niet geschikt om de slaap van verschillende personen te vergelijken, maar wel om de evolutie van de slaap van dezelfde persoon te meten.

Onze klanten geven aan dat de slaapkwaliteit stijgt van 5,4/10 op hun vorige matras naar 8,6/10 op hun persoonlijk aangepaste Equilli matras.

Dat komt overeen met een gemiddelde stijging van 59%!

Evolutie van pijnklachten

We gaven in een eerder artikel al aan dat rugpijn, en bij uitbreiding ook andere pijnklachten, een heel diverse oorsprong kunnen hebben:

  • Te lang in dezelfde houding staan
  • Te lang in dezelfde houding zitten en zelfs liggen
  • Te vaak dezelfde beweging doen
  • … 

Het kan op lange termijn tot stabiliteitsverlies leiden en één van de redenen zijn waarom mensen pijn krijgen.

Natuurlijk is een matras op maat geen wondermiddel dat alle rugklachten uit de wereld helpt. Toch vormt dit een essentieel onderdeel in het bestrijden en het voorkomen van (lage) rugpijn. En onze klanten beamen dit.

Evolutie pijnklachten opstaan Equilli matras

We zien dat onze klanten aangeven dat ze beduidend minder klachten hebben bij het opstaan op een matras op maat aangepast aan hun lichaam in vergelijking met hun vorige matras.

En dat niet alleen. Ook de klachten die mensen overdag nog ervaren (en dus niet enkel net na het opstaan) zien we beduidend dalen.

Dit geeft duidelijk aan dat een persoonlijk aangepaste matras een belangrijk element kan zijn in de bestrijding en het voorkomen van rugklachten.

Evolutie pijnklachten overdag Equilli matras

Tot slot is het ook interessant om te kijken naar de evolutie van het aantal mensen dat volledig pijnvrij is (bij het opstaan en overdag).

Aantal mensen pijnvrij Equilli matras

Ook hier zien we dat de introductie van een matras op maat een duidelijk positief effect teweegbrengt!

Het aantal mensen dat overdag geen klachten meer ondervindt, stijgt met 68% en het aantal mensen dat bij het opstaan geen klachten meer ervaart, stijgt met maar liefst 250%!

Conclusie

Ergonomisch slapen wordt nog te weinig meegenomen in de strijd tegen nek-, schouder- of rugklachten. Onze gegevens geven duidelijk aan dat een matras op maat van uw lichaam hierin wel degelijk een belangrijke rol kan spelen.

Bovendien geven mensen aan ook een veel betere slaapkwaliteit te ervaren. Ergonomisch slapen vormt een belangrijk onderdeel bij het onderhouden van een gezonde rug- en slaaphygiëne en bij uitbreiding van een gezonde levensstijl.